Privacy- en cookiestatement WebHunk

WebHunk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onderaan deze pagina staat ons cookiebeleid en een disclaimer. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

– Een dienst of product aanschaft;
– Je aanmeldt voor de nieuwsbrief;
– Een e-book downloadt;
– Informatie aanvraagt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens contact per e-mail en/of telefoon

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webhunk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WebHunk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

WebHunk neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van van WebHunk) tussen zit. WebHunk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

factuursturen.nl
mollie met RCUR

Voor het versturen van facturen, offertes en automatisch incasso.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WebHunk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder vind je een uitleg bij de persoonsgegevens die we verzamelen. Gemiddeld bewaren wij persoonsgegevens tot 1 jaar na de laatste actie (mail- of telefonisch contact of een fysieke afspraak).

Voor- en achternaam
Om u persoonlijk te kunnen aanspreken bij het versturen van mails, offertes en facturen. Ook is het mogelijk dat wij uw naam als referentie op onze website gebruiken. Dit doen wij alleen na toestemming of als u zelf een referentie heeft gestuurd.

Geslacht
Voor de aanhef van mails.

Adresgegevens
Wij slaan alleen adressen op van locaties waar wij aanwezig moeten zijn voor opnames of vergaderingen. Daarnaast slaan wij ook een factuuradres op.

Telefoonnummer
Om telefonisch contact op te nemen.

E-mailadres
Om via e-mail contact op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

WebHunk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

WebHunk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WebHunk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit kunnen bijvoorbeeld adverteerders en/of social media-bedrijven zijn. Hieronder een overzicht:

– Google Analytics.
– Facebook Pixel

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WebHunk. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@webhunk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan en rechtsgeldig is, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WebHunk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@webhunk.nl

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met de uiterste zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Op alle informatie, afbeeldingen en video’s op deze website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie, afbeeldingen of video’s van deze website te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bezoekers kunnen op geen enkele manier rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Deze website kan links bevatten die door andere partijen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Heeft u problemen bij het bekijken van deze website of heeft u op- of aanmerkingen over deze site? Neem dan contact op via info@webhunk.nl.

Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens

WebHunk V.O.F.

Coendersweg 82
9722GK Groningen

info@webhunk.nl

KVK: 73346608
BTW: NL859475165B01